Η BFP Electronique είναι μια γαλλική κατασκευαστική εταιρεία ιατρικών συσκευών, που εξάγει τα μηχανήματα της σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως με το σήμα AAM SYSTEMS Anti-Ageing Medical Systems.

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας η εταιρεία έχει αποκτήσει εμπειρία στις παγκόσμιες αγορές και έχει ανανεώσει και ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες, και τεχνογνωσία  στην ιατρική ηλεκτρονική.

Βασίζεται στην πλήρη γνώση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής ενός προϊόντος: Ηλεκτρονικό σχεδιασμό, ανάπτυξη πρωτότυπου, μαζική παραγωγή, έλεγχος, μάρκετινγκ.

Η όλη παραγωγή πραγματοποιείται στα εργαστήρια της Montrodat με τον αυστηρότερο σεβασμό των διεθνών προτύπων ποιότητας.